Identyfikator artykułu : 00070197 / Ostatnia modyfikacja : 13.04.2017Drukowanie

Komunikat o błędzie wyświetlany podczas logowania do systemu Windows: Cannot find script file “C:\Windows\Temp\VAIO Care Rescue Tool.vbs” [Nie można znaleźć pliku skryptu: „C:\Windows\Temp\VAIO Care Rescue Tool.vbs”].

  Po włączeniu komputera VAIO i zalogowaniu się do systemu operacyjnego Windows 7 może się wyświetlić poniższy komunikat o błędzie.

  Cannot find script file “C:\Windows\Temp\VAIO Care Rescue Tool.vbs” [Nie można znaleźć pliku skryptu: „C:\Windows\Temp\VAIO Care Rescue Tool.vbs”].

  Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać jedną z opisanych poniżej procedur.

  Ważne: Wykonanie opisywanych czynności wymaga zalogowania się na konto z uprawnieniami administratora.

  Procedura 1: Pobranie i uruchomienie poprawki automatycznej

  1. W oknie dialogowym błędu hosta skryptów systemu Windows, jeśli się dalej wyświetla, kliknąć przycisk OK.
  2. Pobrać stąd plik naprawczy.
  3. Zapisać pobrany plik na dysku komputera. Zapamiętać nazwę katalogu zapisu pliku.
  4. Po zakończeniu pobierania otworzyć katalog zapisu pliku i uruchomić go.
  5. Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

  Procedura 2: Ręczne wyłączenie zadania VAIO Care Rescue Tool w Harmonogramie zadań

  1. W oknie dialogowym błędu hosta skryptów systemu Windows, jeśli się dalej wyświetla, kliknąć przycisk OK.
  2. Otworzyć wiersz polecenia. Aby otworzyć wiersz polecenia, należy kliknąć przycisk Start, kliknąć pozycje Wszystkie programy i Akcesoria, a następnie kliknąć pozycję Wiersz polecenia.
  3. W wierszu polecenia wpisać ciąg „Taskschd.msc”.
  4. Kliknąć przycisk OK. Otworzy się okno Harmonogramu zadań.
  5. Kliknąć pozycję Biblioteka Harmonogramu zadań w lewym panelu. Kliknąć pozycję VAIO Care Rescue Tool.
  6. W obszarze Akcje po prawej stronie okna kliknąć przycisk Disable [Wyłącz].
  7. Zamknąć okno.