Identyfikator artykułu : S700024537 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Korzystanie z aplikacji VAIO Gate

  Korzystanie z aplikacji VAIO Gate  VAIO Gate to program narzędziowy umożliwiający szybki dostęp do często używanych aplikacji z poziomu pulpitu.
  1. Uruchomić funkcję Search [Wyszukaj] z menu Start, naciskając klawisz Windows + C.
  2. Wybrać funkcję Search [Wyszukaj].
  3. Wprowadzić nazwę VAIO Gate.
  4. Zaakceptować  operację uruchamiania aplikacji VAIO Gate w trakcie logowania i kliknąć znacznik wyboru.
  5. Zostanie wyświetlony skrót do aplikacji Sony.

  Dodawanie dodatkowych aplikacji do programu VAIO Gate
  1. Kliknąć określoną aplikację prawym przyciskiem myszy.
  2. Wybrać opcję Add to VAIO Gate [Dodaj do VAIO Gate].
  3. Uruchomić narzędzie VAIO Gate. Aplikacja znajduje się teraz na liście.