Identyfikator artykułu : 00164436 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak odinstalować program

  Aby odinstalować program, wykonaj tę procedurę.

  UWAGA: Istnieje oddzielna procedura odinstalowywania aplikacji, która została pobrana z serwisu Windows Store .
  1. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy Logo Windows + X i wybierz z wyświetlonej listy opcję Panel sterowania.                                                                   Obraz

   UWAGI: Panel sterowania jest tradycyjną aplikacją pulpitu Windows. Jeśli pulpit nie był dotychczas używany, interfejs zmienia się na Pulpit i otwiera się okno Panel sterowania.

  2. W oknie Panel sterowania, w sekcji Programy, kliknij opcję Odinstaluj program.

   obraz

  3. W oknie Odinstaluj lub zmień program kliknij program, który chcesz odinstalować, po czym kliknij opcję Odinstaluj na pasku menu.

   UWAGA: Jeżeli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika lub prośba o podanie hasła administratora, wpisz odpowiednie hasło i kliknij Kontynuuj.

  4. Dokończ odinstalowywanie, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

   UWAGA: Jeśli program nie zostanie poprawnie odinstalowany, ponownie go zainstaluj i ponownie spróbuj go odinstalować.

  5. Zamknij okno Odinstaluj lub zmień program.