Identyfikator artykułu : 00109562 / Ostatnia modyfikacja : 19.03.2015Drukowanie

Program Internet Explorer ulega częstym awariom po zainstalowaniu na komputerze produktu Norton.

  Jeżeli Internet Explorer ulega częstym awariom i masz zainstalowany na komputerze produkt Norton, może wynikać to z konfliktu między programami. Ten problem jest zazwyczaj sygnalizowany komunikatem "Internet Explorer przestał działać". Szczegółowe informacje o błędzie wskazują na awarię modułu IPSEng32.dll.

  Aby rozwiązać ten problem, zgodnie z zaleceniami przewodnika rozwiązywania problemów firmy Symantec (dewelopera produktów Norton), włącz opcję LiveUpdate w produkcie Norton:

  1. Włącz produkt Norton
  2. W zależności od wersji wykonaj jedną z następujących procedur:
   - W przypadku Norton Internet Security: W oknie głównym kliknij opcję LiveUpdate, a następnie kliknij polecenie Run LiveUpdate [Uruchom LiveUpdate]
   - W przypadku wersji Norton 360: W oknie głównym kliknij opcję Tasks [Zadania], a następnie kliknij polecenie Run LiveUpdate [Uruchom LiveUpdate]
   - W przypadku Norton Security: Kliknij Security [Bezpieczeństwo], a następnie kliknij LiveUpdate
  3. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania Norton kliknij OK lub Zamknij
  4. Uruchom program LiveUpdate i poczekaj na wyświetlenie komunikatu "Your Norton product now has the latest protection updates" [Norton ma zainstalowane najnowsze aktualizacje ochrony].
  5. Zamknij wszystkie programy i ponownie uruchom komputer

  Jeżeli po wykonaniu czynności opisanych powyżej problem nadal nie ustępuje, skontaktuj się z firmą Symantec.