Identyfikator artykułu : 00164471 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2017Drukowanie

Jak odinstalować program

  Aby odinstalować program, wykonaj czynności opisane poniżej.

  WAŻNE: Tę procedurę należy wykonywać po zalogowaniu się jako administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora.

  UWAGA: Programy przeznaczone do pracy w systemach operacyjnych MS-DOS i Windows 3.x oraz 32-bitowe aplikacje bez narzędzia odinstalowującego trzeba ręcznie odinstalować z dysku twardego .

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania, w sekcji Wybierz kategorię, kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.
  3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów, w sekcji Aktualnie zainstalowane programy:, kliknij program, który chcesz odinstalować.

   UWAGA: Jeśli lista nie zawiera zainstalowanego programu, odinstaluj go przy użyciu jego własnego narzędzia do odinstalowywania .

  4. Kliknij przycisk Usuń.
  5. Dokończ odinstalowywanie, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.

   UWAGA: Jeśli program nie zostanie poprawnie odinstalowany, ponownie zainstaluj ten program  i spróbuj ponownie go odinstalować.

  6. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów kliknij przycisk Zamknij.