Identyfikator artykułu : 00161960 / Ostatnia modyfikacja : 31.01.2017Drukowanie

Jak włączyć lub wyłączyć kartę sieciową

  Poniższa procedura umożliwia włączenie lub wyłączenie karty sieci przewodowej lub bezprzewodowej:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Control Panel (Panel sterowania).
  2. W oknie Control Panel (Panel sterowania) kliknij opcję Network and Internet (Sieć i Internet).
  3. W oknie Network and Internet (Sieć i Internet) kliknij opcję Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
  4. W oknie Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania) kliknij opcję Manage network connections (Zarządaj połączeniami sieciowymi) znajdującą się w polu Tasks (Zadania) po lewej stronie.
  5. W oknie Network Connections (Połączenia sieciowe) kliknij na żądanym połączeniu sieciowym, a następnie kliknij jeden z następujących przycisków:
   • Jeżeli chcesz włączyć kartę sieciową, kliknij na pasku menu przycisk Włącz to urządzenie sieciowe.
   • Jeżeli chcesz wyłączyć kartę sieciową, kliknij na pasku menu przycisk Wyłącz to urządzenie sieciowe.

   UWAGA: Jeżeli pojawi się prośba o podanie hasła administratora lub okno User Account Control (Kontrola konta użytkownika), wpisz odpowiednie hasło i kliknij Continue (Kontynuuj).