Identyfikator artykułu : 00163909 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak otworzyć narzędzie VAIO Smart Network w przypadku braku ikony na pasku zadań

  W razie braku ikony narzędzia VAIO Smart Network na pasku zadań przedstawiona poniżej procedura pozwala otworzyć to narzędzie przy użyciu programu VAIO Control Centre.

  UWAGA: Narzędzie VAIO Smart Network można również otworzyć, wykorzystując plik wykonywalny .

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Wszystkie programy.
  2. W menu Wszystkie programy kliknij opcję VAIO Control Center.

   UWAGA: Jeżeli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika lub prośba o podanie hasła administratora, wpisz odpowiednie hasło i kliknij Kontynuuj.

  3. W oknie VAIO Control Center, na karcie Categories (Kategorie), kliknij symbol plus (+) obok opcji Network Connections (Połączenia sieciowe), aby rozwinąć wybór.
  4. W grupie Network Connections (Połączenia sieciowe) kliknij opcję VAIO Smart Network, a następnie przycisk Open (Otwórz).
  5. Zamknij okno VAIO Control Center.

  The VAIO Smart Network icon [FIG. 1] should now be visible in the system tray. Dwukrotnie kliknij ją, aby otworzyć główne okno.