Identyfikator artykułu : 00184665 / Ostatnia modyfikacja : 17.05.2023Drukowanie

Przerwy w sygnale Wi-Fi lub nieregularne zrywanie połączenia. (Telewizor z platformą Android TV)

  WAŻNE: Ta odpowiedź dotyczy telewizorów z platformą Android TV. W przypadku telewizorów bez platformy Android TV należy zapoznać się z artykułem 
  Przerwy w sygnale Wi-Fi lub nieregularne zrywanie połączenia. (Telewizory bez platformy Android TV)


  Jeśli zdarzają się sporadyczne lub częste przypadki zerwania łączności Wi-Fi, w pierwszej kolejności należy skontrolować ikonę stanu sieci na ekranie menu telewizora. Po sprawdzeniu ikony stanu sieci należy zweryfikować poniższe przyczyny.
  Spróbuj wykonać poniższe czynności.

  1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
  2. Przewiń zawartość ekranu do kategorii Ustawienia.
  3. Sprawdź ustawienie stanu sieci.

   Obraz

   Sprawdź stan połączenia w poniższej tabeli oraz odpowiednie elementy, które należy skontrolować.
    

    Ikona sieci

    Stan połączenia Wi-Fi / elementy do sprawdzenia

    ObrazSygnał Wi-Fi jest słaby. Sprawdź elementy 1, 2, 3, 56.
    ObrazTelewizor nie jest podłączony do routera Wi-Fi. Sprawdź elementy 45.
    ObrazTelewizor jest podłączony do routera Wi-Fi, ale nie jest podłączony Internet. Sprawdź element 4.

   UWAGA: Jeśli telewizor w ogóle nie łączy się z siecią Wi-Fi, zapoznaj się z artykułem Nie można podłączyć telewizora z platformą Android TV do Internetu: jak wykonać diagnostykę sieci

  Elementy do sprawdzenia

  1. Sygnał Wi-Fi jest słaby.
   Jeśli sygnał jest słaby, występowanie przerw można ograniczyć, umieszczając router Wi-Fi blisko telewizora.
  2. Telewizor jest za blisko routera.
   Jeśli telewizor i router znajdują się zbyt blisko, łączność może nie działać.  
   Zalecamy, aby odległość między telewizorem a routerem wynosiła przynajmniej 1 metr.
  3. W tej samej sieci używane są inne urządzenia Wi-Fi.
   Jeśli inne urządzenia pobierają pliki o dużej objętości, takie jak materiały wideo, prędkość sieci może się zmniejszyć. W takim przypadku zaleca się przerwanie pobierania materiałów wideo.
  4. Zresetuj telewizor / router / modem
   Zresetowanie tych urządzeń może poprawić łączność Wi-Fi.
   Informacje o resetowaniu telewizora zawiera artykuł  Jak uruchomić ponownie (zresetować) platformę Android TV?
   Aby zresetować router lub modem, należy zapoznać się z instrukcją obsługi odpowiedniego urządzenia.
  5. Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia bezprzewodowe, urządzenia elektryczne lub otoczenie
   Jeśli w domu pracuje wiele urządzeń bezprzewodowych lub elektrycznych, takich jak kuchenki mikrofalowe,
   łącze Wi-Fi w telewizorze może działać gorzej.
   Należy spróbować wyłączyć urządzenia bezprzewodowe/elektryczne lub umieścić je daleko od telewizora.
   W zależności od środowiska, w którym zainstalowany jest telewizor, mogą również występować zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli możliwa jest zmiana środowiska, należy zmienić miejsce instalacji i sprawdzić, czy przyniosło to poprawę działania.
    

    Urządzenia, które mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych

   Środowiska, które mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych 

    - kuchenki mikrofalowe 
    - telefony bezprzewodowe
    - urządzenia Bluetooth
    - systemy otwierania drzwi garażowych 
    - zabawki bezprzewodowe itp.
    - Miejsca powstawania zakłóceń elektromagnetycznych, na przykład sąsiedztwo dużych linii przesyłowych 
    - Miejsca powstawania ładunków statycznych
    - Miejsca, w których ściany, blaty, drzwi mają metalowe powierzchnie itp.
    
  6. Ustawienie pasma częstotliwości w routerze Wi-Fi
   Niektóre routery Wi-Fi umożliwiają wybór częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz.
   Zalecamy, by w miarę możliwości używać pasma częstotliwości 5 GHz.

   Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności w dalszym ciągu występują problemy z połączeniem z siecią, zalecamy użycie bezprzewodowego połączenia z modelem lub routerem.

  UWAGA: Jeśli telewizor w ogóle nie łączy się z siecią Wi-Fi, zapoznaj się z artykułem Nie można podłączyć telewizora z platformą Android TV do Internetu: jak wykonać diagnostykę sieci