Identyfikator artykułu : 00168607 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak uzyskać z komputera informację o adresie IP, masce podsieci, bramie domyślnej lub podstawowym serwerze DNS (Windows Vista)?

  Informacje o aktualnej konfiguracji łącza IP, często potrzebne do skonfigurowania sieci i routera oraz do rozwiązywania problemów z siecią, można uzyskać z okna Centrum sieci i udostępniania systemu operacyjnego lub za pomocą polecenia IPCONFIG w oknie Wiersz polecenia.

  WAŻNE: Informacje o konfiguracji łącza IP zawarte w oknie Centrum sieci i udostępniania lub oknie Wiersz polecenia dotyczą wyłączanie obecnego stanu połączenia komputera. W razie gdyby informacje te wskazywały na jakiś problem, do jego pełnej identyfikacji i rozwiązania niezbędne będzie dalsze diagnozowanie.

  Aby sprawdzić adres IP łącza sieciowego w oknie Centrum sieci i udostępniania:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sieć i Internet.
  3. W oknie Sieć i Internet kliknij opcję Centrum sieci i udostępniania.
  4. W oknie Centrum sieci i udostępniania, obok odpowiedniego połączenia sieciowego, kliknij opcję Wyświetl stan.
  5. W oknie Stan: Połączenie lokalne kliknij przycisk Szczegóły.
  6. Adres IP znajduje się w oknie Szczegóły połączenia sieciowego, obok napisu Adres IPv4.
  7. Na podstawie wyświetlonego adresu IP można ustalić pewne informacje.

  Aby do sprawdzenia adresu IP łącza sieciowego użyć polecenia IPCONFIG w oknie Wiersz polecenia:

  1. Kliknij przycisk Start, w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz CMD i naciśnij klawisz Enter.

   Obraz
    
  2. W oknie Wiersz polecenia wpisz IPCONFIG i naciśnij klawisz ENTER.
  3. W oknie Wiersz polecenia pojawi się obecny adres IP komputera oraz dodatkowe informacje o konfiguracji Internetu dla każdego połączenia przewodowego i bezprzewodowego.

  Niezależnie od sposobu uzyskania dostępu do tych informacji, do najważniejszych z nich należą:

  • Sufiks DNS konkretnego połączenia: Jest to sufiks dostawcy Internetu (ISP)
  • Adres IPv4: Jest to adres IP (adres sieciowy) — najczęściej potrzebny i/lub wymagany adres przy tworzeniu sieci.
   • Jeśli adres IP zaczyna się od 192, oznacza to, że sieć została wykryta, router automatycznie przydzielił poprawny adres IP (tryb DHCP), a połączenie sieciowe działa prawidłowo.
   • Jeśli adres IP zaczyna się od 169, sieć nie została wykryta lub router nie dokonał automatycznego przydziału adresu IP (tryb DHCP), a system Windows wewnętrznie przydzielił komputerowi domyślny adres IP. W takim przypadku nie jest nawiązane połączenie z siecią. Problem ten jest najprawdopodobniej związany z samą siecią (problem z routerem).
   • Jeśli komputer wyświetla adres IP 0.0.0.0, nie została wykryta karta sieciowa. Ten problem jest najprawdopodobniej związany z kartą sieciową w komputerze.
  • Maska podsieci: Zwykle ma postać 255.255.255.000 (lub zbliżoną).

   UWAGA: Adres IP składa się z dwóch części: adresu sieci i adresu hosta. Maska podsieci pozwala podzielić część adresu zarezerwowaną dla hosta na dwie lub więcej podsieci.

  • Brama domyślna: Ten adres jest zazwyczaj podobny do adresu w polu Adres IPv4. Adres IPv4 jest na ogół przydzielany automatycznie przez router (tryb DHCP) i z tego powodu jest zazwyczaj pochodną adresu routera.

   UWAGA: Brama domyślna to zwykle adres IP routera łączącego sieć wewnętrzną z siecią zewnętrzną (Internetem).