Identyfikator artykułu : 00075285 / Ostatnia modyfikacja : 15.06.2021

Przerwy w sygnale Wi-Fi lub zrywanie połączenia.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

    Wybierz rodzaj posiadanego produktu i zapoznaj się z odpowiednim opisem rozwiązywania problemów.

     Obraz  Obraz  Obraz  Obraz

      VAIO

      Telewizor (z platformą Android TV)

      Telewizor (bez platformy Android TV)

      Inne produkty