Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano śledzenie ostrości w czasie rzeczywistym z użyciem sztucznej inteligencji; jeśli śledzenie ostrości jest przypisane do funkcji dotykowej, można śledzić obiekty przy użyciu funkcji śledzenia w czasie rzeczywistym nawet w trybie ręcznej regulacji ostrości
 • Dodano kompensację „oddychania” w celu zapewnienia stabilności kąta widzenia podczas regulacji ostrości
 • Dodano przesyłanie 16‑bitowych danych RAW przez łącze HDMI
 • Dodano tryb regulacji bokeh, ułatwiający regulacje i do minimum ograniczający zmiany ekspozycji
 • Dodano nowe funkcje wspomagające produkcję w dwóch formatach (High Dynamic Range (HDR)Standard Dynamic Range (SDR) w procesie SR Live
  • Wyświetlanie emulowanego podglądu SDR w wizjerze elektronicznym
  • Zapis metadanych wzmocnienia SDR
 • Dodano funkcję zapisu obrazu z bufora, działającą także w trybie S&Q Motion (nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie)
 • Umożliwiono wyświetlanie na ekranie 4-kanałowego miernika poziomu audio
 • Dodano inne funkcje

Uwaga: Informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Kiedy kodek jest ustawiony na RAW lub RAW & XAVC-I, w menu wyboru szybkości klatek w trybie nagrywania w zwolnionym i przyspieszonym tempie pojawiają się nowo dodane ustawienia 100P120P
 • Rozwiązano problem, który powodował błędne odzwierciedlanie wartości EI podczas odtwarzania w trybie Cine EI
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu/kamery

Uwaga: W sprawie poprzednich wersji prosimy o kontaktowanie się z serwisem.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_ILMEFX6V200.exe

Wersja pliku

 • 2.00

Rozmiar pliku

 • 536 MB (563 077 640 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 27-01-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji V1.10 lub wcześniejszej, należy wykonać aktualizację.

Uwaga: Jeśli po włączeniu aparatu/kamery pojawia się ekran ustawień Data/Czas, należy prawidłowo nastawić datę i godzinę.

 1. Wybierz kolejno opcje MenuKonserwacjaWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.
  Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującymi wersjami systemu Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Sprzęt komputerowy

Ta aktualizacja oprogramowania systemowego wymaga użycia następującego sprzętu:

 • Komputer PC z procesorem Intel lub AMD (nie są obsługiwane komputery PC z procesorem ARM)
 • Miejsce na dysku twardym: Co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: Co najmniej 600 MB

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania urządzenia
  • Zasilacz sieciowy
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z urządzeniem
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • W czasie aktualizacji zawsze powinien być podłączony zasilacz sieciowy. Jeśli oprócz tego zainstalowany jest akumulator, odłączenie zasilacza nie spowoduje przerwania aktualizacji.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z aparatu/kamery kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 15 minut. Przez ten czas nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia.
  Uwaga: Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji About This System Software Updater (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu/kamery do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.

Jak pobrać narzędzie Updater:

 1. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_ILMEFX6V200.exe.
  Uwaga: Rozmiar pliku: 536 MB (563 077 640 bajty/bajtów)
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  Uwaga: Jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Microsoft Edge, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie Start i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Krok 1: uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Update_ILMEFX6V200.exe. Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 3. Uruchomi się narzędzie DeviceLogUploadTool.
 4. Włącz urządzenie, podłącz je do komputera dostarczonym przewodem USB i wybierz Execute. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat Tryb USB.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga: Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat Could not find the camera for this update (Nie znaleziono aparatu/kamery do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz przewód USB i z powrotem go podłącz.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj użyć innego portu.
  UWAGA: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
 6. Pojawi się polityka prywatności. Uważnie ją przeczytaj, zaznacz pole wyboru i kliknij Next (Dalej).

  Jeśli gromadzone są dane o urządzeniu, pojawi się poniższy ekran. Kliknij przycisk Dalej.
  Uwaga: Ekran ten nie pojawia się, jeśli wybrana została opcja Disagree (Nie zgadzam się).

  Obraz pokazujący, że zostały zgromadzone dane o użyciu urządzenia
 7. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
 8. Kliknij przycisk Dalej. W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.
  • Aktualizacja jest wymagana
   Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego w programie System Software Updater
  • Aktualizacja nie jest wymagana
   Obraz pokazujący najnowszą wersję oprogramowania w programie System Software Updater
 9. Kamera/aparat automatycznie uruchomi się na nowo.
 10. Rozpocznij aktualizację. Po automatycznym zresetowaniu rozpocznie się aktualizacja i pojawi się pasek postępu. Aktualizacja trwa około 15 minut.
  UWAGA: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.

 11. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu/kamery. Kiedy ponownie pojawi się zawartość ekranu LCD, kliknij Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.
  Uwaga: Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuKonserwacjaWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.
  Obraz pokazujący wersję oprogramowania po aktualizacji

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z aparatu/kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw aparat/kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz aparat/kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.