Przewodnik fotografa: Jak wykonać estetyczne zdjęcia

Jeśli wcześniej używałeś kompaktowego aparatu cyfrowego, prawdopodobnie wszystkie zdjęcia były zapisywane jako pliki JPEG. Aparat DSLR również posiada taką możliwość, ale oferuje również wybór zapisu w postaci formatu RAW. Czym jest więc plik RAW i jakie argumenty przemawiają za jego wykorzystywaniem zamiast formatu JPEG, do którego przyzwyczajeni są użytkownicy aparatów?

Podczas wykonywania zdjęcia, przetwornik aparatu rejestruje ogromną ilość danych, znacznie większą niż ta, która zawarta jest w pliku JPEG. Gdy aparat przetwarza obraz, musi odrzucić wiele z tych danych, aby stworzyć mniejszy plik. Powstały w ten sposób obraz wystarczy w większości przypadków, np. w celu wydrukowania lub wysłania e-mailem bądź publikacji na stronie internetowej.

W przeciwieństwie do pliku JPEG, plik Raw nie jest przetwarzany ani kompresowany przez aparat. Zawiera on wszystkie dane zarejestrowane przez przetwornik obrazu podczas wykonywania zdjęcia. Ma zacznie szerszą paletę kolorów i odcieni niż w przypadku formatu JPEG i może zawierać znacznie więcej szczegółów w skrajnie ciemnych i jasnych obszarach. Z tego powodu jest czasem nazywany "negatywem cyfrowymldquo;. Wywoływanie i powielanie własnych fotografii w ciemni umożliwia otrzymanie znacznie lepszych efektów niż w przypadku korzystania z usług miejscowego zakładu fotograficznego. Podobnie jest w przypadku dodatkowych danych zapisanych w pliku Raw, dzięki którym możliwe jest otrzymanie wysokiej jakości zdjęć. Potrzeba jedynie odrobiny wprawy.

Aby przetwarzać pliki Raw, potrzeba specjalnego "konwertera rawldquo;, np. programu Image Data Converter SR dostarczonego wraz z aparatem.

Gdy otworzysz plik Raw w programie Image Data Converter SR, wyświetli on zdjęcie tak, jak wyglądałoby ono po zastosowaniu ustawień aparatu podczas jego wykonywania. Można wtedy dokonać zmian naświetlania, balansu bieli, trybu kolorów, kontrastu oraz szeregu innych ustawień, aż do uzyskania żądanego efektu. Możliwe jest nawet wyświetlanie obok siebie zdjęć "przedldquo; i "po" modyfikacjach, aby móc zobaczyć ich efekt. Nie trzeba się więc przejmować ewentualnymi błędami. Gdy zmiany zostaną już wprowadzone, można zapisać rezultat jako nowy plik TIFF lub JPEG. Pierwotny plik Raw pozostaje całkowicie niezmieniony, więc możliwy jest powrót do wcześniejszej postaci i dokonanie szeregu zupełnie innych modyfikacji.

Oto przykłady efektu, który można osiągnąć, stosując format RAW zamiast JPEG:

Przykład 1

Na tym przykładzie wyraźnie widać, że krople spadające na podłogę nie są przedstawione w szczegółach na zdjęciu JPEG. Ponadto w całym zdjęciu brakuje wielu szczegółów w jasnych obszarach.

Powiększ obraz

Na zdjęciu w formacie RAW widać znacznie więcej szczegółów, co sprawia, że jest on bardziej wyrazisty.

Powiększ obraz

Powiększenie ukazujące różnice między RAW i JPEG

Powiększ obraz

Przykład 2

Zdjęcie wykonane w trybie JPEG

W tym przykładzie zdjęcie zostało wykonane pod koniec dnia, o zachodzie słońca. Czerwona poświata utrzymywała się jedynie kilka minut. Zadanie polega na oddaniu tej czerwonej kolorystyki na zdjęciu. Zdjęcie w trybie jpeg jest niedoświetlone, a kolory są mało wyraziste. Zdjęcie to w żaden sposób się nie wyróżnia.

Plik RAW po modyfikacjach

przykład 2