Jak czyścić i dbać o aparat i obiektyw


Podczas usuwania/zakładania obiektywu, kurz lub pył mogą dostać się do środka aparatu i osiąść na powierzchni matrycy. Jeżeli to nastąpi, na obrazie końcowym mogą pojawić się ciemne punkty.

Aparat (SLT-A55/A55V/A33) został wyposażony w funkcję wibracji zapobiegających osiadaniu kurzu na matrycy. Jeśli jednak kurz lub inne zanieczyszczenia pozostaną, matrycę należy oczyścić, stosując procedurę opisaną poniżej.

Przed oczyszczeniem

Po oczyszczeniu