Identyfikator artykułu : 00131234 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2015

Informacje dot. zgodności aparatów Bloggie / kamer HD Webbie z systemem Windows 10

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro na komputerze stacjonarnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

Legenda:
✓ : Zgodność
- : Brak zgodności
? : W fazie testowania

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
MHS-CM1
MHS-CM3
MHS-CM5
MHS-FS1
MHS-FS1K
MHS-FS2
MHS-FS2K
MHS-FS3
MHS-FS3K
MHS-PM1
MHS-PM5
MHS-PM5K
MHS-TS10
MHS-TS20
MHS-TS20K
MHS-TS22
MHS-TS55