Identyfikator artykułu : 00131538 / Ostatnia modyfikacja : 30.11.2015

Informacje dot. zgodności modułu do nawigacji samochodowej z systemem Windows 10

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro na komputerze stacjonarnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

Legenda:
✓ : Zgodność
- : Brak zgodności
? : W fazie testowania

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro Notatki
32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
XA-NV100T *1
XA-NV200TL *1

*1 Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie wsparcia technicznego firmy TomTom.