Identyfikator artykułu : 00127088 / Ostatnia modyfikacja : 24.08.2015

Informacje dotyczące zgodności drukarek fotograficznych z systemem Windows 10

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

Legenda:
✓ : Zgodny
- : Brak zgodności
? : W fazie testowania

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
DPP-FP75
DPP-FP95
DPP-FP97
DPP-F700
DPP-F800