Identyfikator artykułu : 00202497 / Ostatnia modyfikacja : 29.10.2021Drukowanie

Co to jest „Netflix Calibrated Mode” i jak go włączyć lub wyłączyć?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Tryb Netflix Calibrated Mode w telewizorze z platformą Android TV™ lub Google TV™ umożliwia oglądanie obrazu zbliżonego do wizji twórcy filmu. Aby go włączyć lub wyłączyć, postępuj zgodnie z instrukcjami przewidzianymi dla serii posiadanego telewizora:

  Telewizory z platformą Android TV i Google TV wprowadzone na rynek od 2019 r.

  Odpowiednie modele Android TV / Google TV

  • Modele z 2021 roku: serie X95J, Z9J, X90J_X91J_X92J_X93J_X94J (50-75, 100), A90J, A80J_A83J_A84J, X91J (85)
  • Modele z 2020 roku: serie A9_A9S, A8_A8H, Z8H_ZH8, XH95_X95H (55, 65, 75), XH95_X95H (49, 85), XH90_X90H_X91H_XH92
  • Modele z 2019 roku: serie Z9G_ZG9, A9G_AG9, XG95_X95G

  Włączanie i wyłączanie trybu „Netflix Calibrated Mode”

  1. Otwórz aplikację Netflix.
  2. Naciśnij przycisk ikona koła zębatego Szybkie ustawienia na dostarczonym pilocie.

   Przycisk ustawień na pilocie

  3. Wybierz opcję Ustawienia.
  4. Wybierz opcję Obraz i dźwięk.
  5. Wybierz opcję Obraz.
  6. Zmień ustawienie Netflix calibrated mode na Włącz. lub Wył.

  Uwagi:

  • Po zmianie ustawienia Netflix calibrated mode na Włącz., nieaktywne (szare) są ustawienia Tryb obrazu.
  • Jeśli chcesz wybrać inne ustawienia Tryb obrazu, wykonaj czynności 1–6 powyżej i wyłącz funkcję Netflix calibrated mode.


  Serie For A9F_AF9 i Z9F_ZF9 (modele z 2018 r.)

  1. Otwórz aplikację Netflix.
  2. Naciśnij przycisk ACTION MENU na dostarczonym pilocie.
  3. Kolejny krok zależy od telewizora i sposobu wyświetlania menu na ekranie.
   A: menu u dołu ekranu, B: menu u góry ekranu
   1. Jeśli menu pojawia się na dole ekranu (Szybkie ustawienia):
    1. Wybierz opcję Ustawienia
    2. Wybierz opcję Obraz i dźwięk
    3. Wybierz opcję Obraz
    4. Zmień ustawienie Netflix calibrated mode na Włącz. lub Wył.
   2. Jeśli menu pojawia się na górze ekranu (Menu czynności)
    1. Wybierz opcję Picture adjustments (Regulacje obrazu)
    2. Zmień ustawienie Netflix calibrated mode na Włącz. lub Wył.

  Uwagi:

  • Po zmianie ustawienia Netflix calibrated mode na Włącz., nieaktywne (szare) są ustawienia Tryb obrazu.
  • Jeśli chcesz wybrać inne ustawienia Tryb obrazu, wykonaj powyższe czynności i wyłącz funkcję Netflix calibrated mode.