Identyfikator artykułu : 00162309 / Ostatnia modyfikacja : 29.10.2021Drukowanie

Jak uzyskać dostęp do serwisu Netflix?

    Przed rozpoczęciem

    Uzyskiwanie dostępu do serwisu Netflix z urządzenia

    Na pilocie pewnych urządzeń przygotowanych do współpracy z serwisem Netflix znajduje się przycisk NETFLIX pozwalający otworzyć aplikację. Jeśli na pilocie urządzenia współpracującego z serwisem Netflix nie ma przycisku NETFLIX, aplikację można włączyć, naciskając przycisk HOME i przechodząc do aplikacji Netflix. Sposób przechodzenia do aplikacji zależy od urządzenia. Po naciśnięciu przycisku HOME może się ona znajdować w jednej z następujących kategorii: Aplikacje, Moje aplikacje lub Wszystkie aplikacje.

    Zaloguj się na konto Netflix

    Jeśli otwierasz aplikację Netflix pierwszy raz, musisz zalogować się na swoje konto. Twoje dane logowania zostaną zapisane, aby zapewnić dostęp do aplikacji w przyszłości. Jeśli nie masz konta, musisz utworzyć konto Netflix i wybrać żądany poziom członkostwa.