Identyfikator artykułu : 00149985 / Ostatnia modyfikacja : 09.08.2022Drukowanie

Ekran jest pusty i nie mogę uzyskać dostępu do usługi wideo na żądanie Netflix

  Jeśli przy próbie uzyskania dostępu do kanałów Netflix pojawia się pusty ekran, w prawym górnym rogu widoczna jest obracająca się ikona aktywności sieci, a w lewym górnym rogu miga ikona Netflix, wówczas wykonaj poniższe czynności:

  UWAGA: Każda z tych czynności reprezentuj możliwe rozwiązanie tego problemu. Po ukończeniu każdej z tych czynności zalecamy sprawdzenie, czy aplikacja Netflix działa.

  1. Upewnij się, że internetowe urządzenie wideo jest podłączona do szybkiego połączenia internetowego.

   UWAGA: Do oglądania materiałów wideo przez Internet zalecamy korzystanie z połączenia o prędkości co najmniej:

   • 2,5 Mb/s w przypadku treści o standardowej rozdzielczości (SD)
   • 10 Mb/s w przypadku treści o wysokiej rozdzielczości (HD)
  2. Zresetuj wszystkie urządzenia sieciowe, takie jak modem i router, wyłączając zasilanie na 1 minutę.
  3. Przeprowadź odświeżanie treści internetowych.
  4. Odłącz przewód zasilający (zasilanie sieciowe) urządzenia do odtwarzania wideo internetowego, a następnie podłącz ten przewód.
  5. Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia do odtwarzania wideo internetowego.
  6. Jeśli działają inne kanały wideo internetowego, może pojawić się problem z połączeniem między urządzeniem a kontem Netflix. Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie połączyć urządzenie z kontem Netflix:
   1. Odłącz konto Netflix od urządzenia do odtwarzania wideo internetowego.
   2. Połącz urządzenie do odtwarzania wideo internetowego z aktywnym kontem Netflix.
   3. Uzyskaj dostęp do kanału Netflix na urządzeniu do odtwarzania wideo internetowego.
  7. Nawiąż z routerem bezpośrednie połączenie za pośrednictwem sieci Ethernet, a następnie spróbuj ponownie.
  8. Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia do odtwarzania wideo internetowego.
  9. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Netflix lub dostawcą usług internetowych.

  Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, w celu jego rozwiązania należy ręcznie zmienić podstawowy serwer DNS na 8.8.8.8 i dodatkowy serwer DNS na 8.8.4.4 w ustawieniach sieciowych produktu firmy Sony.

  UWAGA: Powyższe serwery DNS są publicznymi serwerami udostępnianymi przez Google. Oba te serwery podlegają Warunkom korzystania z Google.