Identyfikator artykułu : 00165649 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Co to jest WPS i jak użyć przycisku WPS, aby bezprzewodowo połączyć z siecią telewizor, odtwarzacz Blu-ray Disc lub inne urządzenie współpracujące z Internetem. (Wi-Fi)

  WPS (Wi-Fi Protected Setup) to funkcja wielu routerów. Ułatwia ona podłączenie komputera lub innego urządzenia do sieci bezprzewodowej z zabezpieczeniami.
  UWAGA: Niektórzy producenci zamiast określenia WPS używają terminów wymienionych poniżej.

  • Wi-Fi Simple Config
  • Push 'n' Connect
  • PBC
  • Quick Secure Setup (QSS)

  Sprawdź, czy router i urządzenie współpracujące z Internetem obsługują funkcję WPS:

  1. Sprawdź, czy modem lub router są wyposażone w przycisk WPS:
   Przykłady przycisków WPS
  2. Przejdź do menu Network (Sieć) urządzenia współpracującego z Internetem i sprawdź, czy dostępna jest opcja WPS. 
   Opcja WPS

  Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować połączenie z użyciem funkcji WPS (Push Button):

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie dostarczonym w zestawie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci lub Konfiguruj połączenie sieciowe.
  5. Wybierz opcję Wireless (Bezprzewodowa), Wireless LAN (Bezprzewodowa sieć LAN) lub Wi-Fi.
  6. Wybierz opcję WPS (naciśnięcie przycisku).
  7. Wybierz opcję Start, aby rozpocząć wyszukiwanie połączenia WPS.
   Wyszukiwanie połączenia
  8. Naciśnij przycisk WPS na routerze, aby nawiązać połączenie. Nawiązywanie połączenia może potrwać kilka minut. Zależy to od routera i konfiguracji sieci domowej.
   UWAGI: Większość routerów jest wyposażona we wskaźnik, który miga w czasie nawiązywania połączenia.
  9. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wybierz opcję OK.
   Udane połączenie WPS

  Użycie przycisku WPS do podłączenia telewizora z platformą Android TV

  1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii Sieć i akcesoria wybierz opcję Sieć.
  4. W kategorii Sieć wybierz opcję Konfiguracja sieci.
  5. W oknie Konfiguracja sieci wybierz opcję Podstawowy lub Ekspert.
   • Easy Setup
    1. Z ekranu Wybierz sposób nawiązywania połączenia z siecią wybierz opcję Wi-Fi.
    2. Z ekranu Wybierz typ połączenia z routerem bezprzewodowym wybierz opcję Połącz — przycisk WPS.

     Połącz — przycisk WPS

    3. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.

     UWAGA: Jeśli przycisk WPS na routerze nie zostanie naciśnięty w ciągu 2 minut, wyszukiwanie routera sieciowego zostanie przerwane.

   • Expert setup
    1. Z ekranu Urządzenie — Sieć wybierz opcję Wi-Fi.
    2. Z ekranu Sieć — Wi-Fi wybierz opcję Connect via WPS (Połącz przez WPS).

     Połącz przez WPS w trybie „Ekspert”

    3. Naciśnij przycisk WPS na routerze.

     Wyszukiwanie routera WPS

   Jeśli połączenie z użyciem funkcji WPS nie uda się, spróbuj wykonać następujące czynności:

   • Upewnij się, że funkcja WPS routera jest włączona.
   • Zmniejsz odległość między routerem a urządzeniem.

   W sprawie dalszej pomocy należy skontaktować się z producentem routera lub dostawcą Internetu (ISP).