Identyfikator artykułu : 00165223 / Ostatnia modyfikacja : 21.06.2021Drukowanie

Jak nadać telewizorowi z funkcjami Internet TV ręcznie przypisany lub statyczny adres IP (Internet Protocol)

   Wykonaj czynności właściwe dla wykorzystywanego połączenia (Ethernet lub Wi-Fi).

  Wi-Fi:

  1. Przejdź do sekcji Wszystkie aplikacje.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Z menu Ustawienia wybierz opcję Sieć.
  4. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie z klawiaturą, wskaż opcję Wi-Fi. Naciśnij przycisk ENTER.
  5. Ponownie naciśnij przycisk ENTER, aby wyłączyć ustawienie Wi-Fi.
  6. Naciśnij przycisk ENTER po raz trzeci, aby z powrotem włączyć ustawienie Wi-Fi.
  7. Odczekaj chwilę, aby umożliwić urządzeniu z funkcjami Internet TV wyszukanie sieci. Kiedy na ekranie pojawi się nazwa odpowiedniej sieci, wskaż tę nazwę, naciskając przycisk ze strzałką w dół.
  8. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję IP settings (Ustawienia IP). Naciśnij przycisk ENTER
   Obraz
  9. Kiedy pojawi się ekran IP settings (Ustawienia IP), wskaż przyciskiem ze strzałką w dół opcję Static (Statyczny), po czym naciśnij przycisk ENTER.
   Obraz
  10. Używając przycisku ze strzałką w dół, przewijaj zawartość ekranu i wyświetlaj poszczególne pola IP.
  11. Wypełnij odpowiednimi informacjami WSZYSTKIE pola. Żadne z pól nie może pozostać puste.
  12. Po wypełnieniu pól informacjami wskaż przyciskiem ze strzałką opcję Connect (Połącz) i naciśnij przycisk ENTER.

   UWAGA: Poszczególne pola od początku będą wypełnione szarymi wartościami liczbowymi, które mają przykładowy charakter; prawidłowe wartości liczbowe zostaną uaktywnione dopiero po ich ręcznym wprowadzeniu. Do ręcznego wprowadzania wartości liczbowych w poszczególne pola użyj klawiatury. Liczby wprowadzone ręcznie mają biały kolor.

  Ethernet:

  1. Przejdź do sekcji Wszystkie aplikacje.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Z menu Ustawienia wybierz opcję Sieć.
  4. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie z klawiaturą, wskaż opcję Ethernet. Naciśnij przycisk ENTER.
  5. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję IP settings (Ustawienia IP). Naciśnij przycisk ENTER
   Obraz 
  6. Kiedy pojawi się ekran IP settings (Ustawienia IP), wskaż przyciskiem ze strzałką w dół opcję Static (Statyczny), po czym naciśnij przycisk ENTER
   Obraz 
  7. Na ekranie Ethernet wypełnij odpowiednimi informacjami WSZYSTKIE pola. Żadne z pól nie może pozostać puste.
  8. Po wypełnieniu pól odpowiednimi informacjami wskaż przyciskiem ze strzałką opcję Set (Ustaw) i naciśnij przycisk ENTER.

   WAŻNE: Poszczególne pola od początku będą wypełnione szarymi wartościami liczbowymi, które mają przykładowy charakter; prawidłowe wartości liczbowe zostaną uaktywnione dopiero po ich ręcznym wprowadzeniu. Do ręcznego wprowadzania wartości liczbowych w poszczególne pola użyj klawiatury. Liczby wprowadzone ręcznie mają biały kolor.