Identyfikator artykułu : 00274325 / Ostatnia modyfikacja : 20.01.2022Drukowanie

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów — Amazon Prime Video

    Wybierz inny serwis streamingowy wideo
    Amazon Prime

    Prime Video to serwis internetowy dostępny dla użytkowników platformy Amazon Prime i umożliwiający strumieniowe przesyłanie filmów i programów telewizyjnych. Uwaga: obsługiwane serwisy streamingowe zależą od modelu. Pewne starsze modele nie są przystosowane do łączenia się z Internetem. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi produktu.

    Czynności wstępne

    Rozwiązywanie problemów