Identyfikator artykułu : 00274041 / Ostatnia modyfikacja : 20.01.2022Drukowanie

Odtwarzanie materiałów Ultra HD z platformy Prime Video

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby odtwarzać materiały Ultra HD (UHD) w aplikacji Amazon Prime Video, wykonaj następujące czynności:

  • Ze strony głównej (Home) aplikacji Prime Video wybierz odpowiednią kategorię:

   Ekran główny Prime Video

   • Originals (Własne produkcje)
    • Wybierz tytuł własnej produkcji filmowej z sekcji Original Movies in Ultra HD (Własne filmy w Ultra HD).
   • Movies (Filmy)
    • Wybierz tytuł filmu z sekcji 4K Ultra HD Movies (Filmy 4K Ultra HD).
   • TV
    • Wybierz tytuł wideo z sekcji 4K Ultra HD TV (Telewizja 4K Ultra HD).
  • Generalnie, rozpoczęte odtwarzanie będzie się odbywać w formacie HDR HD 1080p do czasu, aż adaptacyjny streaming przełączy się na format UHD (zależnie od szybkości sieci). Proces ten może potrwać kilka minut. Jeśli łącze jest wolne, przełączenie na format UHD może nie nastąpić. Aby zapobiec buforowaniu filmu, może zostać zmniejszona rozdzielczość.

  Uwaga:

  • Jeśli odtwarzasz materiał w formacie UHD i naciśniesz centralny przycisk na pilocie, na ekranie pojawi się wskaźnik formatu HDR Ultra HD.

   Prime Video w rozdzielczości UHD

  • Firma Amazon zaleca, by do oglądania filmów Ultra HD używać szybkiego łącza internetowego — co najmniej 15 Mb/s.