Identyfikator artykułu : 00075421 / Ostatnia modyfikacja : 13.04.2017Drukowanie

Funkcja Smartlink i rozwiązywanie problemów

  Funkcja Smartlink umożliwia komunikację między telewizorami i innymi urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak  magnetowidy , nagrywarki DVD z dyskiem twardym, dekodery telewizji cyfrowej itd. oraz ułatwia ich obsługę. Oba produkty muszą być zgodne z technologią Smartlink i połączone przy użyciu wskazanych gniazd SCART z obsługą funkcji Smartlink.

  Przykłady funkcji dostępnych przy użyciu technologii Smartlink

  • Zaprogramowane nagrywanie
  • One touch — ODTWARZANIE
  • One touch — ZEGAR
  • One touch — MENU
  • One touch — NAGRYWANIE
  • Automatyczne pobieranie USTAWIEŃ POCZĄTKOWYCH


  Aby upewnić się, że produkt obsługuje funkcję Smartlink, należy zapoznać się z Instrukcją obsługi. Należy pamiętać, że funkcja Smartlink jest dostępna wyłącznie przy użyciu złącza SCART.  

  Produkty innych producentów mogą być również wyposażone w tę funkcję, lecz może ona nosić inną nazwę, na przykład Mega Logic lub Q-link. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja obsługi producenta.

  Aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji Smartlink, należy sprawdzić,czy wszystkie ustawienia w menu produktu są prawidłowe oraz czy wszystkie złącza produktu są odpowiednio podłączone. Więcej informacji zawiera Instrukcja obsługi.

  Wymagania dotyczące funkcji Smartlink

  1. Należy użyć sprawnego przewodu SCART i podłączyć go do właściwego gniazda SCART (informacje na temat identyfikacji właściwego gniazda SCART z obsługą funkcji Smartlink zawiera Instrukcja obsługi).
  2. Włączenie funkcji Smartlink w menu urządzenia jest wymagane tylko w przypadku dekodera telewizji cyfrowej Sony VTXD800. W pozostałych produktach firmy Sony z obsługą funkcji Smartlink połączenie zostanie nawiązane automatycznie bezpośrednio po podłączeniu kabla SCART.
  3. Aby móc korzystać z funkcji nagrywania lub zaplanowanego nagrywania One Touch bezpośrednio z poziomu telewizora lub dekodera cyfrowego, należy włączyć funkcję TV DIRECT RECORD [BEZPOŚREDNIE NAGRYWANIE Z TELEWIZORA] w menu magnetowidu. Aby wyłączyć nagrywanie sygnału bezpośrednio z telewizora lub dekodera telewizji cyfrowej przez magnetowid, należy wyłączyć funkcję TV DIRECT RECORD [BEZPOŚREDNIE NAGRYWANIE Z TELEWIZORA].