Identyfikator artykułu : 00245527 / Ostatnia modyfikacja : 01.10.2021

Jak znaleźć nazwę modelu i numer seryjny telewizora?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby optymalnie wykorzystywać witrynę internetową pomocy technicznej Sony, należy szukać informacji o konkretnym produkcie. Strona z opisem produktu jest najlepszym punktem wyjścia przy poszukiwaniu różnych informacji.


  Każdy model ma określoną nazwę i indywidualny numer seryjny. Można je znaleźć na trzy sposoby:

  1. Menu Ustawienia
  2. Naklejka z tyłu telewizora
  3. Oryginalny karton/opakowanie 

  1. Sprawdź w menu Ustawienia.

  Sposób postępowania zależy od tego, czy telewizor ma platformę Android TV. 

  Telewizory Sony z platformą Android TV

  Opcje w menu dla wymienionych poniżej telewizorów z platformą Android
  • 2018: AF9 and ZF9 Series
  • 2019: XG85, XG87, XG95, AG9 and ZG9 Series
  • 2020: XH80, XH81, XH85, XH90, XH91, XH92, XH95, A8, A9 and ZH8 Series
  • 2021: X80J, X81J, X82J, X85J, X89J, X90J, X92J, X93J, X94J, X95J, A80J, A83J, A84J, A90J and Z9J Series
  1. Naciśnij przycisk Help (Pomoc) na pilocie.
  2. Przejdź do [Status & Diagnostics] (Status & Diagnostyka) po lewej stronie ekranu, a następnie naciśnij OK na pilocie.
  3. Przejdź do opcji [System Information] (Informacje o systemie) a następnie naciśnij przycisk OK na pilocie.
  Opcje w menu dla innych telewizorów z platformą Android (np. 2017 XE90)
  1. Naciśnij przycisk Help (Pomoc) na pilocie.
  2. Wybierz opcję [System Information] (Informacje o systemie).

  informacje o systemie - numer modelu Android


   Telewizor z funkcjami smart bez platformy Android TV

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcje [Settings] (Ustawienia) → [Customer Support] (Pomoc techniczna). 
   3. Nazwa modelu będzie widoczna w prawym górnym rogu, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. 

   nazwa modelu bez platformy Android TV


   2. Odszukaj naklejkę z tyłu telewizora.

   Jeśli popatrzysz na tył telewizora, zauważysz małą, czarno-białą naklejkę. Zwykle jest ona umieszczona w lewym rogu lub po lewej stronie telewizora. 

   Tył telewizora - naklejka z nazwą modelu i numerem seryjnym (lewy róg)

   Na naklejce znajdują się następujące informacje:

   1. Nazwa modelu  
   2. 7-cyfrowy numer seryjny (numer ten jest też umieszczony na oryginalnym kartonie/opakowaniu)
   3. Numer części (ten numer jest wykorzystywany wyłącznie w celach wewnętrznych)

   mininaklejka - nazwa modelu, numer seryjny i numer części


   3. Oryginalne opakowanie

   Jeśli nie możesz otworzyć menu ustawień telewizora albo jeśli telewizor jest zainstalowany na ścianie i nie widzisz naklejki, zawsze możesz poszukać informacji na oryginalnym opakowaniu lub w instrukcji obsługi.

   1. Nazwa modelu
   2. 7-cyfrowy numer seryjny

   Co oznacza nazwa modelu?

   Nazwa modelu nie jest przypadkowym ciągiem liter i cyfr — zawiera pewne informacje:

   KDL-32WD756
   KD-75XE9405
   KD-65AF9
   1. Pierwsza część nazwy modelu (przed myślnikiem) oznacza rozdzielczość telewizora: 2K (KDL) lub 4K (KD). 
   2. Liczba po myślniku to rozmiar ekranu w calach. 
   3. Końcowa sekwencja liter i cyfr wskazuje określoną serię produkcyjną. Ma ona większe znaczenie w przypadku pomocy technicznej lub naprawy.
    • Ostatnia litera może oznaczać wersję kolorystyczną ramki lub podstawy. 
    • Jeśli pierwszą literą jest „A”, telewizor należy do naszej gamy OLED. 

   Pamiętaj, że...

   • Wyszukując ogólne informacje w witrynie pomocy technicznej, należy posługiwać się nazwą modelu.
   • Oto przykłady poprawnych nazw modeli: KD-55X8507C, KDL-32EX710 and KD-55AG9

   Odtwarzacze Blu-ray Disc (BDP) i zestawy kina domowego

   Poniżej zamieszczono przykłady odtwarzaczy BDP i zestawów kina domowego:

   1. Nazwa modelu
   2. Numer seryjny

   Blu-Ray Home cinema serial number example