Identyfikator artykułu : 00247117 / Ostatnia modyfikacja : 26.06.2022Drukowanie

Konsola do gier — sygnał kompozytowy

  Wykonywanie połączeń


  Sposób podłączenia zależy od gniazd telewizora.

  Jeśli telewizor jest wyposażony w gniazdo VIDEO IN (żółte)

  Podłącz wtyk wideo (żółty) kompozytowego przewodu A/V do gniazda VIDEO IN (VIDEO/żółtego) na telewizorze, a wtyki audio (czerwony i biały) do gniazd VIDEO IN (AUDIO R/L) na telewizorze. Podłącz drugi koniec przewodu kompozytowego A/V do konsoli do gier.

  Ilustracja łączenia telewizora i konsoli do gier przewodem kompozytowym
  1. Konsola do gier
  2. Kompozytowy przewód A/V
  3. Telewizor: VIDEO IN


  Jeśli telewizor jest wyposażony w gniazdo VIDEO IN (zielone)

  Podłącz wtyk wideo (żółty) kompozytowego przewodu A/V do gniazda VIDEO IN (VIDEO/zielonego) na telewizorze, a wtyki audio (czerwony i biały) do gniazd VIDEO IN (AUDIO R/L) na telewizorze. Podłącz drugi koniec przewodu kompozytowego A/V do konsoli do gier.

  Ilustracja łączenia telewizora i konsoli do gier przewodem kompozytowym
  1. Konsola do gier
  2. Kompozytowy przewód A/V
  3. Telewizor: VIDEO IN


  Jest wyposażony w gniazdo VIDEO IN lub AV IN (4-stykowy miniwtyk)

  Podłącz wtyk wideo (żółty) i wtyki audio (czerwony i biały) kompozytowego przewodu A/V do gniazd po stronie z gniazdami cinch na przewodzie przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch (przedłużaczu analogowym). Drugi koniec podłącz do konsoli do gier.
  Podłącz wtyk znajdujący się po stronie wtyku mini na przewodzie przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch (przedłużaczu analogowym) do gniazda VIDEO IN lub AV IN (4-stykowego) na telewizorze.

  Ilustracja łączenia telewizora i konsoli do gier przewodem przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch
  1. Konsola do gier
  2. Kompozytowy przewód A/V
  3. Przewód przejścia 4-stykowy miniwtyk — cinch (przedłużacz analogowy)
  4. Telewizor: VIDEO IN lub AV IN (4-stykowy miniwtyk)

  Ustawienia w telewizorze


  1. Po wykonaniu połączeń włącz telewizor.
  2. Naciskając przycisk (wejścia), wybierz wejście, do którego podłączona jest konsola do gier.

   Zdjęcie pilota

  3. Włącz konsolę do gier przyciskiem zasilania.