Identyfikator artykułu : 00162486 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak sprawdzić, czy pilot wysyła sygnał w podczerwieni (IR)

  UWAGA:

  • Ta odpowiedź dotyczy pilotów na podczerwień z oznaczeniem Obraz (IR).
  • Piloty do telewizorów z platformą Android TV wprowadzonych na rynek w 2016 r. nie mają oznaczenia Obraz (IR), ale są to piloty na podczerwień.

  Pilot na podczerwień (IR) wysyła sygnały sterujące w paśmie zwanym podczerwienią.  Promieniowanie podczerwone nie jest widoczne nieuzbrojonym okiem; można je natomiast zarejestrować aparatem cyfrowym, aparatem telefonu komórkowego lub kamerą wideo pracującą w trybie aparatu.

  W celu sprawdzenia, czy pilot IR wysyła sygnał, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz używane urządzenie:
   1. Aparat cyfrowy — włącz aparat.
   2. Telefon komórkowy z aparatem — otwórz aplikację „Aparat”.
   3. Kamera wideo — włącz kamerę i przełącz ją w tryb aparatu fotograficznego.
  2. Skieruj koniec pilota, na którym znajduje się nadajnik podczerwieni, w stronę obiektywu aparatu lub kamery.
  3. Patrz w wizjer lub na ekran LCD. 
  4. Przytrzymaj wciśnięty jeden z przycisków na pilocie.

  Jeżeli pilot wysyła sygnał, naciśnięcie przycisku powinno spowodować, że na ekranie telefonu lub w wizjerze ukaże się światło.

  UWAGA: Promieniowanie podczerwone może być niewidoczne na niektórych smartfonach. W takim przypadku należy zweryfikować obecność tego promieniowania przy użyciu przedniej kamery, a jeśli nadal nie jest to możliwe, użyć aparatu fotograficznego lub innego telefonu komórkowego.

   Jeśli nadajnik jest widoczny  Jeśli nadajnik jest niewidoczny
   Obraz  Obraz
   Pilot działa normalnie.  Bateria jest wyczerpana lub pilot wymaga naprawy.


  W zależności od tego, czy nadajnik jest widoczny, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  • Jeśli promieniowanie z nadajnika jest niewidoczne niezależnie od naciskanego przycisku, mogą być wyczerpane baterie. Wymień baterie na nowe i sprawdź, czy nadajnik zaczął się zapalać.
   UWAGA: Włóż baterię, dopasowując ją do oznaczeń biegunów + i –.
   Jeśli sytuacja nie uległa poprawie, pilot może być uszkodzony.
  • Możesz także testować poszczególne przyciski pilota, naciskając je po kolei i sprawdzając, czy widać światło z nadajnika.

   UWAGA: Emisja światła, gdy nie jest wciśnięty żaden przycisk, może świadczyć o zablokowaniu się jednego z przycisków na pilocie. Niemożliwe jest wówczas użycie innych przycisków.  W takim przypadku:

   1. Wyjmij baterie.
   2. Kilkakrotnie naciśnij i puść każdy przycisk, aby odblokować przycisk zablokowany na stałe.
   3. Włóż baterie i ponownie sprawdź działanie pilota.

   Dalsza emisja światła, gdy nie jest wciśnięty żaden przycisk, może oznaczać konieczność wymiany pilota.

  • Jeśli nadajnik nie zapala się po naciśnięciu określonego przycisku, przycisk ten mógł ulec uszkodzeniu.