Identyfikator artykułu : 00075285 / Ostatnia modyfikacja : 01.04.2019

Przerwy w sygnale Wi-Fi lub zrywanie połączenia.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

Wybierz rodzaj posiadanego produktu i zapoznaj się z odpowiednim opisem rozwiązywania problemów.

 Obraz  Obraz  Obraz  Obraz

  VAIO

  Telewizor (z platformą Android TV)

  Telewizor (bez platformy Android TV)

  Inne produkty