Identyfikator artykułu : 00164147 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak użyć narzędzia do diagnostyki i naprawiania, aby rozwiązać problemy z połączeniami z siecią lub Internetem

    Sposób uruchamiania i użycia narzędzia do diagnostyki i naprawiania zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Aby uzyskać informacje o użyciu narzędzia do diagnostyki i naprawiania w celu rozwiązania problemów z połączeniami z siecią lub Internetem, kliknij poniżej odpowiednie hiperłącze.