Identyfikator artykułu : 00247123 / Ostatnia modyfikacja : 26.06.2022Drukowanie

Konsola do gier — sygnał komponentowy

  Wykonywanie połączeń


  Podłącz wtyki wideo (Y/Pb/Pr) i audio (czerwony i biały) przewodu komponentowego do gniazd COMPONENT IN na telewizorze. Podłącz drugi koniec przewodu komponentowego do konsoli do gier.

  Ilustracja łączenia telewizora i konsoli do gier przewodem komponentowym
  1. Konsola do gier
  2. Przewód komponentowy
  3. Telewizor: COMPONENT IN

  Jeśli telewizor nie ma gniazd komponentowych, a konsola do gier pozwala na użycie przewodów kompozytowych, spróbuj podłączyć przewód kompozytowy.
  Więcej informacji: Konsola do gier — sygnał kompozytowy

  Ustawienia w telewizorze


  1. Po wykonaniu połączeń włącz telewizor.
  2. Naciskając przycisk (wejścia), wybierz wejście, do którego podłączona jest konsola do gier.

   zdjęcie pilota

  3. Włącz konsolę do gier przyciskiem zasilania.