Identyfikator artykułu : 00172068 / Ostatnia modyfikacja : 07.09.2020

Telewizor BRAVIA nie pozwala odtwarzać dźwięku lub obrazu z odtwarzacza Blu-ray Disc 4K Ultra HD

Przy próbie odtworzenia płyty Blu-ray Disc 4K Ultra HD telewizor BRAVIA nie wyświetla obrazu lub nie odtwarza dźwięku.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby rozwiązać problem, zaktualizuj odtwarzacz Blu-ray Disc™ 4K Ultra HD. 

  Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany pomimo aktualizacji oprogramowania:

  1. Odłącz przewód HDMI od urządzeń.
    
  2. Ponownie podłącz przewód HDMI.
   • Upewnij się, że używany jest przewód Premium High-speed HDMI z kanałem Ethernet, zapewniający przepustowość 18 Gb/s.
     
  3. Zmień ustawienie 4K Upscale Setting (Ustawienie skalowania do 4K) na Auto2.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie odtwarzacza Blu-ray Disc.
   2. Wybierz
   3. Wybierz opcję Konfiguracja.
   4. Wybierz opcję Screen Settings (Ustawienia ekranu).
   5. Wybierz opcję 4K Upscale Setting (Ustawienie skalowania do 4K).
   6. Wybierz opcję Auto2.