Identyfikator artykułu : 00162036 / Ostatnia modyfikacja : 06.02.2017Drukowanie

Jak podłączyć odtwarzacz Blu-ray Disc, telewizor lub sieciowy odtwarzacz multimedialny do szerokopasmowego Internetu przez łącze bezprzewodowe

  Przed przystąpieniem do łączenia odtwarzacza Blu-ray Disc, telewizora lub sieciowego odtwarzacza multimedialnego z siecią domową przez łącze Wi-Fi trzeba zrozumieć różnicę między produktami przystosowanymi do współpracy z sieciami bezprzewodowymi (wireless LAN-ready) a produktami z wbudowanym łączem sieci bezprzewodowej. Informację o tym, do której z tych dwóch grup należy posiadane urządzenie wideo Sony z funkcjami internetowymi, znajdziesz w jego instrukcji obsługi.

  Urządzenie przystosowane do współpracy z bezprzewodową siecią LAN:
  adapter sieci bezprzewodowej LAN

  Połącz urządzenie Wi-Fi Ready z Internetem bezprzewodowym, używając adaptera bezprzewodowej sieci LAN UWA-BR100 . Adapter podłącza się do wejścia USB na urządzeniu wideo z funkcjami internetowymi. Funkcja WPS (Wi-Fi Protected Setup) pozwala w łatwy sposób podłączyć urządzenie do sieci domowej, bez względu na używany rodzaj sieci Wi-Fi.

  UWAGA: Adapter bezprzewodowej sieci LAN (UWA-BR100) został wycofany z oferty i nie jest już sprzedawany. Jeżeli nie masz takiego adaptera, musisz użyć jednej ze wskazanych poniżej możliwości połączenia przewodowego.

  Wbudowane łącze bezprzewodowej sieci LAN:
  obraz
  Wbudowane łącze bezprzewodowej sieci LAN umożliwia dostęp do Internetu i sieci domowej bez podłączania osobnego adaptera. Dzięki temu rozwiązaniu można łatwo łączyć się z bezprzewodową siecią LAN i korzystać z zalet otoczenia bez kabli.

  Network Setup (Konfiguracja sieci):

  UWAGA:

  • Jeśli używasz bezprzewodowego koncentratora, routera lub adaptera do gier, zamiast opcji Wireless Setup (Konfiguracja bezprzewodowa) wybierz Wired Setup (Konfiguracja przewodowa). Opcja Wireless Setup (Konfiguracja bezprzewodowa) jest przeznaczona do użycia tylko z urządzeniami Sony przystosowanymi do współpracy z siecią bezprzewodową (przy użyciu adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN UWA-BR100) i urządzeniami z wbudowanym łączem bezprzewodowej sieci LAN.
  • W przypadku telewizorów przystosowanych do współpracy z siecią bezprzewodową obsługiwany jest tylko adapter UWA-BR100. Komputerowe adaptery USB sieci bezprzewodowej nie są obsługiwane.
  • Funkcje sieciowe pozwalają podłączyć telewizor do Internetu. Procedura konfiguracji może się różnić w zależności od typu sieci i routera LAN. Przed konfigurowaniem połączenia z Internetem upewnij się, że skonfigurowany jest router bezprzewodowej sieci LAN.

  Kliknij poniżej na właściwym hiperłączu, aby wyświetlić procedurę konfiguracji sieci dla konkretnego modelu.