Identyfikator artykułu : 00168115 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak zainstalować w odtwarzaczu aktualizacje wewnętrznego oprogramowania?

  Sposób, w jaki instaluje się aktualizacje wewnętrznego oprogramowania, zależy od możliwości odtwarzacza, a w pewnych przypadkach od osobistych upodobań. Dostępne sposoby będą podane w instrukcji instalacji aktualizacji.

  Istnieją następujące możliwości aktualizacji wewnętrznego oprogramowania:

  1. Instalacja aktualizacji wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza bezpośrednio z Internetu (metoda zalecana):
   • Jeśli odtwarzacz jest podłączony do Internetu, wybierz z menu Setup (Ustawienia) opcję Network Update (Aktualizacja sieciowa) i zainstaluj dostępne aktualizacje.

    UWAGA: W przypadku wątpliwości, jak wykonać aktualizację przez sieć, należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza. Jeśli aktualizacja przez sieć nie powiedzie się, należy zapoznać się z następującym artykułem:
    Aktualizacja wewnetrznego oprogramowania przez siec zakonczyla sie niepowodzeniem.
  2. Utworzenie płyty z pobraną aktualizacją wewnętrznego oprogramowania przy użyciu komputera i nagrywarki CD/DVD:
   • Jeśli komputer jest wyposażony w nagrywarkę DVD i kompatybilne oprogramowanie do nagrywania, można pobrać dostępną aktualizację wewnętrznego oprogramowania i nagrać własną płytę z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w aktualizacji.
   • Po pobraniu wewnętrznego oprogramowania (pliku ZIP) należy rozpakować archiwum i skopiować wszystkie wypakowane pliki na płytę CD lub DVD.

  3. Pobranie i przesłanie pliku z aktualizacją do pamięci masowej USB (tylko modele z roku 2013 i późniejsze):
   • Jeśli komputer jest wyposażony w port USB, można pobrać dostępną aktualizację wewnętrznego oprogramowania, a następnie, postępując zgodnie z załączoną do niej instrukcją, przesłać pliki do pamięci masowej USB i wykonać aktualizację.
   • Po pobraniu wewnętrznego oprogramowania (pliku ZIP) należy rozpakować archiwum i skopiować wszystkie wypakowane pliki do głównego katalogu pamięci USB.
    UWAGA: „Główny katalog” oznacza katalog najwyższego poziomu w hierarchii systemu plików na dysku.

  UWAGI: 

  • Aby sprawdzić, czy informacje podane w tym rozwiązaniu dotyczą posiadanego modelu, należy zapoznać się z jego danymi technicznymi w instrukcji obsługi.