Identyfikator artykułu : 00158021 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Brak obrazu z odtwarzacza Blu-ray Disc podczas korzystania z połączenia HDMI

  Jeśli nie obraz nie pojawia się lub jest wysyłany nieprawidłowo z odtwarzacza Blu-ray Disc przy użyciu połączenia HDMI, wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problem:

  UWAGA: Jeśli do wykonania dowolnego z tych kroków potrzebne są informacje dotyczące określonego modelu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do produktu.

  1. Sprawdź, czy przewód HDMI jest starannie podłączony do telewizora i odtwarzacza Blu-ray Disc.
    
   BDP do telewizora przez HDMI
  2. Upewnij się, że w telewizorze ustawiono właściwe wejście. Większość pilotów do telewizora ma przycisk Input (Wejście), który przełącza wejścia. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Input (Wejście), aby wyświetlić właściwe wejście HDMI w telewizorze. Sprawdź, które wejście telewizora zostało użyte do połączenia.

   UWAGA: Umiejscowienie przycisku Input (Wejście) na pilocie oraz liczba i nazwy wejść zależą od telewizora.

   Wejście HDMI1
  3. Ustawiona rozdzielczość wyjścia wideo odtwarzacza Blu-ray Disc może być niezgodna z telewizorem. Przywróć rozdzielczość do najniższego ustawienia, wykonując jedną z poniższych czynności zależnie od modelu.
  • Na przednim panelu odtwarzacza Blu-ray naciśnij przycisk STOP i przytrzymaj go przez około 10 sekund.
  • Naciśnij kolejno przyciski STOP > HOME > POP UP/MENU na pilocie, aby przywrócić najniższą rozdzielczość wyjścia wideo (dostępne w najnowszym modelu, stan na rok 2015)
  • Naciskaj przycisk VIDEO FORMAT na pilocie, aż obraz będzie wyglądał prawidłowo (funkcja dostępna tylko w niektórych modelach)
  • Naciśnij i przytrzymaj przyciski Volume - (zmniejszenie głośności) i Play (Odtwórz) (dostępne tylko w niektórych modelach)

  UWAGA: Gdy pojawi się sygnał wideo, będzie można dostosować ustawienie rozdzielczości wyjścia wideo w menu odtwarzacza Blu-ray Disc.