Identyfikator artykułu : 00085257 / Ostatnia modyfikacja : 24.10.2019

Szuflada odtwarzacza Blu-ray się nie otwiera ani nie wysuwa włożonej płyty.

   Ten problem może wystąpić, jeśli płyta jest uszkodzona lub nie została poprawnie włożona do odtwarzacza Blu-ray. Aby otworzyć szufladę napędu i wysunąć płytę, należy wykonać poniższe czynności.

     1. Wyłączyć odtwarzacz Blu-ray.
     2. Odłączyć przewód zasilający.
     3. Pozostawić odtwarzacz bez zasilania przez 30 sekund.
     4. Naciskając i przytrzymując przycisk OPEN/CLOSE [Otwórz/Zamknij] znajdujący się z przodu lub w górnej części obudowy odtwarzacza, ponownie podłączyć przewód zasilający.
  Przycisk otwierania/zamykania

  UWAGA: W przypadku niektórych systemów kina domowego Blu-ray należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk OPEN/CLOSE [Otwórz/Zamknij] oraz PLAY [Odtwórz], a następnie ponownie podłączyć przewód zasilający. Wykonanie tej czynności może wymagać pomocy drugiej osoby.

     5. Po ponownym podłączeniu przewodu zasilającego przytrzymywać przycisk OPEN/CLOSE [Otwórz/Zamknij] do momentu wysunięcia się szuflady.
     6. Wyjąć płytę i zwolnić przycisk OPEN/CLOSE [Otwórz/Zamknij].
     7. Po wyjęciu płyty odłączyć przewód zasilający odtwarzacza, po czym ponownie go podłączyć.

  Jeśli problem nie ustąpi, urządzenie może wymagać naprawy.