Identyfikator artykułu : 00162842 / Ostatnia modyfikacja : 02.04.2020

Jak przywrócić ustawienia fabryczne w telewizorze Sony z platformą Android TV?

  UWAGA:

  • To rozwiązanie dotyczy telewizorów z platformą Android TV. W przypadku telewizorów BRAVIA bez platformy Android TV należy zapoznać się z artykułem: Jak przywrócić ustawienia fabryczne telewizora.
   Powiązana odpowiedź: Jak sprawdzić, czy posiadany telewizor BRAVIA ma platformę Android TV
  • Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie z telewizora wszystkich danych i ustawień (informacji o ustawieniach sieci Wi-Fi i przewodowej, danych logowania do konta Google i innych kont, aplikacji Google Play oraz innych zainstalowanych aplikacji itd.). Telewizor zostanie przywrócony do stanu z chwili zakupu.
  • W pierwszej kolejności należy wykonać resetowanie przez odłączenie zasilania. Resetowanie przez odłączenie zasilania nie zmienia zwykle powyższych ustawień na ustawienia fabryczne.

  UWAGI:

  • Dane niektórych aplikacji można odzyskać, jeśli [Aplikacje] są zsynchronizowane z kontem Google.
   • Android™ 9:
    [HOME] > [Ustawienia] > [Ustawienia urządzenia] > [Google] > [Wybierz synchronizowane aplikacje] > wybierz elementy do synchronizacji z kontem — [Synchronizuj]
   • Android 7.0, Android 8.0:
    [HOME] > [Ustawienia] > [Google] > [Wybierz synchronizowane aplikacje (w grupie Synchronizuj)] > wybierz elementy, które mają być synchronizowane z kontem > [Synchronizuj].
   • Android 6.0:
    [HOME] > [Ustawienia] > [Osobiste] > [Google] > [Wybierz synchronizowane aplikacje (w grupie Synchronizuj)] > wybierz elementy, które mają być synchronizowane z kontem > [Synchronizuj].
  • Przywracanie ustawień fabrycznych może potrwać kilka minut. Zaczekaj na pojawienie się komunikatu o zakończeniu procesu.
  • Po zakończeniu przywracania ustawień fabrycznych telewizora uruchomi się kreator Konfiguracja początkowa. Wymagane będzie wyrażenie zgody na Warunki korzystania z usług Google i Politykę prywatności.
  • Po przywróceniu ustawień fabrycznych wymagane jest ponowne parowanie z panelem dotykowym.

  Wybierz poniżej odpowiedni stan telewizora. Sposób postępowania zależy od stanu telewizora.


  Jeśli można wyświetlić ekran główny
   

  UWAGA: Zawartość ekranu zależy od modelu i wersji systemu operacyjnego.

  1. Włącz telewizor.
  2. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  3. Wybierz opcję Ustawienia.
  4. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Ustawienia urządzenia > Zresetuj (Android 9)
   • Wybierz opcje Pamięć i resetowanie (Android 8.0 lub wcześniejszy)
  5. Wybierz opcję Przywracanie ustawień fabrycznych.
  6. Wybierz opcję Przywracanie ustawień fabrycznych.

  1. Wybierz opcję Usuń wszystko.
   UWAGA: Jeśli pojawi się monit o hasło, należy wprowadzić hasło Blokady rodzicielskiej (transmisja).
  2. Wybierz opcję Tak.

   Jeśli nie można wyświetlić ekranu głównego (nie działa przycisk HOME na pilocie)

  Jeśli urządzenie reaguje na naciskanie przycisku HELP na pilocie, wykonaj poniższą procedurę.
  UWAGA: Zawartość ekranu zależy od modelu i wersji systemu operacyjnego.

  1. Włącz telewizor.
  2. Naciśnij przycisk HELP na pilocie.
  3. Wybierz opcję Przewodnik pomocniczy w grupie Jak używać TV.
  4. Wybierz opcję Ustawienia.
  5. Wybierz opcję Konfigurowanie telewizora.
  6. Wybierz opcję TV.
  7. Wybierz opcję  Ustawienia.
  8. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora
   • Wybierz opcje Ustawienia urządzenia > Zresetuj(Android 9)
   • Wybierz opcje Pamięć i resetowanie (Android 8.0 lub wcześniejszy)
  9. Wybierz opcję Przywracanie ustawień fabrycznych.
  10. Wybierz opcję Usuń wszystko.
   UWAGA: Jeśli pojawi się monit o hasło, należy wprowadzić hasło Blokady rodzicielskiej (transmisja).
  11. Wybierz opcję Tak.