Identyfikator artykułu : 00164809 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Closed Captioning lub napisy przy oglądaniu wideo internetowego z serwisu Netflix?

  Dostępność napisów przy oglądaniu filmów z serwisu Netflix zależy od wersji aplikacji Netflix w używanym urządzeniu. Aby lepiej zrozumieć informacje z tego artykułu, określ wersję aplikacji Netflix w używanym urządzeniu .

  Jeśli używasz wersji 3 aplikacji Netflix

  UWAGI:

  • Wszystkie filmy z serwisu Netflix zawierają napisy Closed Captioning lub standardowe napisy.
  • Wygląd napisów (krój, rozmiar i kolor czcionki) można zmienić w ustawieniach konta na stronie internetowej Netflix. Zaloguj się z komputera na konto Netflix, po czym wybierz opcje Your Account -> Subtitle appearance (Moje konto -> Wygląd napisów).

   Obraz

  1. Otwórz aplikację Netflix.
  2. Wybierz film i zacznij go odtwarzać.
  3. Aby włączyć napisy closed caption (CC) lub standardowe, naciśnij przycisk Subtitle lub CC na pilocie bądź dwukrotnie naciśnij przycisk ze strzałką w dół na pilocie.
  4. Wybierz opcję Audio & Subtitles (Dźwięk i napisy).

   Obraz

  5. Wybierz opcję Subtitles (Napisy).

   Obraz

  Jeśli używasz wersji 2 aplikacji Netflix

  UWAGI:

  • Nie wszystkie filmy z serwisu Netflix zawierają napisy Closed Captioning lub standardowe napisy.
  • Do wyświetlania napisów używany jest jeden krój, rozmiar i kolor czcionki; nie można zmienić wyglądu napisów.

  Podczas odtwarzania filmu napisy lub napisy closed caption (CC) można włączać lub wyłączać, naciskając przycisk Subtitle lub CC na pilocie. Przed odtwarzaniem filmu, na stronie filmu można także zmienić język napisów, włączyć lub wyłączyć napisy i skorygować format dźwięku.

  Obraz

  Jeśli używasz wersji 1 aplikacji Netflix

  Ta wersja nie obsługuje napisów ani napisów Closed Caption.