Identyfikator artykułu : 00165138 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Czy materiał przesyłany strumieniowo z serwisu Netflix można przewijać do przodu lub do tyłu?

  UWAGA: To rozwiązanie dotyczy tylko telewizorów i odtwarzaczy Blu-ray Disc Sony fabrycznie współpracujących z serwisem Netflix.

  Tak, materiał przesyłany strumieniowo z serwisu Netflix można przewijać do przodu lub do tyłu. Dostępne są maksymalnie trzy prędkości przewijania. W zależności od posiadanego produktu należy użyć przycisku ze strzałką w lewo / w prawo lub przycisku przewijania w przód / w tył na pilocie. Każde naciśnięcie jednego z tych przycisków powoduje zmianę prędkości przewijania. Ekran wideo Netflix z przesyłanym strumieniowo filmem nie zawiera elementów do nawigacji. Mimo to istnieje możliwość przejścia do określonego miejsca w filmie — pozwalają na to przyciski na pilocie z klawiaturą, które poniżej zaznaczono na czerwono.

  Obraz

  Obraz

  Przycisk Netflix

  UWAGA: Należy pamiętać, że po przewinięciu filmu w przód lub w tył konieczne jest ponowne zbuforowanie obrazu. This will cause a momentary interruption of the streamed movie. Depending on the Internet connection speed, this may only last a few seconds.