Identyfikator artykułu : 00162255 / Ostatnia modyfikacja : 31.01.2017

Jak odszukać kod rejestracyjny telewizora z platformą Android TV w celu zarejestrowania urządzenia z funkcją wideo internetowego na stronie internetowej Sony Essentials

  Aby odszukać kod rejestracyjny urządzenia z funkcją wideo internetowego, wykonaj następujące czynności:

  1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Przyciskiem ze strzałką w górę lub strzałką w dół wybierz opcję Featured apps (Polecane aplikacje).
  3. Wybierz opcję Sony Select.                                                                                                                                                                                             Ikona Sony Select
  4. Przejdź do sekcji More Apps (Więcej aplikacji).                                                                                                                                                           Więcej aplikacji
  5. Wybierz opcję Activate Enhance Feature (Aktywuj rozszerzone funkcje) .                                                                                                                                                                                                      Przycisk Activate Enhance Feature (Aktywuj rozszerzone funkcje)
  6. Na ekranie pojawi się kod rejestracyjny (Registration code).                                                                          Kod rejestracyjny

  UWAGA: Kod rejestracyjny (Registration code) nie pojawi się po rejestracji serwisu.