Identyfikator artykułu : 00162230 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2021

Błąd: Próba zarejestrowania urządzenia z funkcją wideo internetowego na stronie internetowej Sony Essentials powoduje pojawienie się komunikatu „Registration Code is invalid.” (Nieprawidłowy kod rejestracyjny)

    Komunikat o błędzie Registration Code is invalid (Nieprawidłowy kod rejestracyjny) pojawia się, gdy przy próbie zarejestrowania telewizora na stronie internetowej Sony Essentials wprowadzony został błędny kod rejestracyjny (nazywany też kodem aktywacyjnym). Kod ten powinien składać się z pięciu znaków.

    Dostępny jest osobny artykuł pomagający  odszukać właściwy kod rejestracyjny .