Identyfikator artykułu : 00094556 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Czy odtwarzacz Blu-ray Disc (BD) rozpoznaje dyski twarde sformatowane w systemie plików NTFS?

    Tak, dyski sformatowane w systemie plików NTFS są kompatybilne i rozpoznawane. Należy jednak pamiętać, że dysk twardy powinien posiadać własne zasilanie, ponieważ odtwarzacz Blu-ray może nie być w stanie zasilić samodzielnego dysku twardego za pomocą połączenia USB.

    UWAGA: Odtwarzacz Blu-ray nie rozpoznaje dysków twardych sformatowanych za pomocą komputerów MAC pod kątem korzystania z funkcji Time Machine Backup [Wehikuł czasu — kopia zapasowa]. W takim przypadku, aby dysk stał się wykrywalny, należy go sformatować i usunąć wszystkie istniejące partycje.