Identyfikator artykułu : 00171891 / Ostatnia modyfikacja : 21.06.2018

Brak dźwięku z zestawu kina domowego podłączonego do telewizora BRAVIA

  Wykonaj cztery poniższe czynności. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy problem został rozwiązany.

  1. Wyłącz i ponownie włącz zestaw kina domowego.
   Wyłącz zestaw kina domowego, włącz go ponownie i sprawdź, czy problem został rozwiązany.
  2. Odłącz przewód HDMI od telewizora BRAVIA i głośnika w formie listwy, po czym podłącz go na nowo.
   Sprawdź, czy oba końce przewodu HDMI są podłączone do portu z oznaczeniem ARC. Porty HDMI z oznaczeniem ARC znajdują się zarówno na telewizorze BRAVIA, jak i zestawie kina domowego.
  3. Zresetuj telewizor i głośnik w formie listwy przez odłączenie zasilania.

   WAŻNE: Przed resetowaniem przez odłączenie zasilania należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami. Jeżeli do telewizora BRAVIA podłączony jest dysk twardy USB, przed resetowaniem należy odłączyć przewód USB. Przewodu nie należy odłączać, gdy miga lampka dostępu do dysku twardego USB.

   Po wyłączeniu zestawu kina domowego uruchom ponownie telewizor BRAVIA, wybierając jedną z dwóch poniższych metod.

   Jak uruchomić ponownie (zresetować) platformę Android TV?
   Jak zresetować telewizor Sony przez odłączenie zasilania.

  4. Sprawdź, czy oprogramowanie systemowe telewizora BRAVIA jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

   Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora z platformą Android TV

  UWAGA: Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi telewizora BRAVIA.