Identyfikator artykułu : 00198165 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Moje urządzenie audio odtwarza nieoczekiwaną muzykę

  UWAGA: W zależności od modelu zestawu muzycznego lub głośnika w formie listwy mogą być wymagane inne czynności. Jeśli do wykonania tych czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem. Można także skorzystać z pomocy w Internecie, o ile jest dostępna. 

  Jeśli nagle jest odtwarzana nieoczekiwana muzyka albo jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, może być włączony tryb demonstracyjny (DEMO).

  Aby go wyłączyć:

  • Naciśnij przycisk INPUT, aby zatrzymać odtwarzanie nieoczekiwanej muzyki.

  Wyłącz tryb demonstracyjny (DEMO), resetując urządzenie w opisany poniżej sposób (HT-SF100):

  • Na co najmniej 5 sekund naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności (+) i przycisk zasilania na urządzeniu. Spowoduje to zresetowanie urządzenia.

  Wyłącz tryb demonstracyjny (DEMO), resetując urządzenie w opisany poniżej sposób (HT-SF200):

  • Na co najmniej 5 sekund naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności (–) i przycisk zasilania na urządzeniu. Spowoduje to zresetowanie urządzenia.