Identyfikator artykułu : 00121139 / Ostatnia modyfikacja : 10.09.2015

Dlaczego moje urządzenie wyłącza się automatycznie po 15 minutach?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Listwa głośnikowa domyślnie przechodzi w tryb czuwania automatycznie, jeśli przez około 15 minut nie zostanie wykonana żadna operacja i nie odbiera żadnego sygnału wejściowego. Może się tak zdarzyć, jeśli poziom dźwięku sygnału wejściowego jest niski.

Ta funkcja ma na celu zmniejszyć pobór mocy urządzenia i nie można zmienić ustawionego czasu. Z tego powodu urządzenie może nie działać poprawnie. Upewnij się, że listwa głośnikowa odbiera sygnał wejściowy — wystarczająco silny, by zapobiec przejściu urządzenia w tryb czuwania po 15 minutach.

UWAGA:

  • Jeśli korzystasz z przystawki STB (set-top box) posiadającej ustawienie głośności, zwiększ poziom głośności (najlepiej do maksimum lub zbliżonej wartości). Następnie dostosuj głośność w samej listwie głośnikowej, aby uzyskać żądany poziom głośności.
  • Jeśli urządzenie jest podłączone do wyjścia słuchawkowego w telewizorze, w ustawieniach dźwięku w telewizorze wybierz urządzenie zewnętrzne jako wyjście audio. Jeśli ustawień nie można zmienić, zwiększ głośność w telewizorze.