Identyfikator artykułu : 00085226 / Ostatnia modyfikacja : 27.12.2017

Błąd: Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem

    Ten problem występuje wówczas, gdy aplikacja TV SideView nie może zarejestrować odtwarzacza Blu-ray. Wynika to z wymogów rejestracji w aplikacji TV SideView. Należy się upewnić, że odtwarzacz Blu-ray spełnia dowolny z poniższych warunków rejestracji:

    • Odtwarzacz Blu-ray powinien wskazywać nazwę urządzenia, na przykład telefonu lub tabletu w pozycji konfiguracji Registered Remote Devices [Zarejestrowane urządzenia zdalne] w opcji Network Setting [Ustawienia sieciowe] w menu.
    • Odtwarzacz Blu-ray powinien pracować w trybie Screen Saver [Wygaszacz ekranu].