• Pobór mocy (w trybie czuwania)

    0,4 W

   • Włączony tryb czuwania sieci — Złącza

    Po 20 minutach (Ethernet, Wi-Fi)

   • Wyłącznik sieci bezprzewodowej(-ych)

    Zmień ustawienie sieci bezprzewodowej w menu Konfiguracja (Nastawienia sieciowe — Nastawienia dla Internetu — Konfiguracja przewodowa/Konfiguracja bezprzew. (wbud.).

   • Pobór mocy (w trybie czuwania sieci) — Złącza

    1,2 W (Ethernet) / 1,2 W (Wi-Fi) / 1,2 W (wykorzystane wszystkie gniazda i sieci)

   • Włączony tryb czuwania

    Po 20 minutach