Identyfikator artykułu : 00168086 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Zakłócenia między utworami

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Zakłócenia mogą wystąpić przy zmianie częstotliwości próbkowania w czasie ciągłego odtwarzania utworów o różnych częstotliwościach próbkowania.
Dla zapewnienia optymalnego przetwarzania sygnału urządzenie dokonuje wewnętrznej konwersji dostosowanej do formatu sygnału wejściowego.
Wewnętrzne przetwarzanie sygnału może być przyczyną bardzo niewielkiej ilości zakłóceń, które nie świadczą o uszkodzeniu.