Identyfikator artykułu : 00185472 / Ostatnia modyfikacja : 12.10.2017

Brak dźwięku z podłączonego odtwarzacza WALKMAN® lub urządzenia mobilnego.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać poniższą procedurę.

 1. Sprawdź, czy wzmacniacz słuchawkowy jest prawidłowo ładowany.

 2. Wyłącz i włącz wzmacniacz słuchawkowy.

  1. Obróć pokrętło zasilania/głośności w lewo, aby wyłączyć wzmacniacz słuchawkowy. Obracaj pokrętło aż do usłyszenia kliknięcia.
  2. Obróć pokrętło zasilania/głośności w prawo, aby włączyć wzmacniacz słuchawkowy. Po włączeniu zasilania lampka CHG POWER miga na zielono, po czym zapala się na stałe.

 3. Zweryfikuj poprawność połączenia między wzmacniaczem słuchawkowym a innymi urządzeniami oraz ustawienie przełącznika INPUT.

  • Wybierz odpowiednie urządzenie 

   PHA-1, PHA-2
   PHA-1A, PHA-2A, PHA-3
   Łączenie z odtwarzaczem WALKMAN®
   Łączenie z urządzeniem z systemem iOS


   • PHA-1, PHA-2
    1. Sprawdź, czy do podłączenia wzmacniacza słuchawkowego użyty został dostarczony z nim przewód z wtykami stereo mini.

     Przewód [A]: Przewód dostarczony ze wzmacniaczem słuchawkowym.
    2. Sprawdź, czy przełącznik INPUT znajduje się w położeniu AUDIO IN.

     INPUT 1[B]: Przełącznik wejścia AUDIO IN
    3. W przypadku braku problemów przejdź do czynności 4.

   • PHA-1A, PHA-2A, PHA-3

    1. Sprawdź, czy do podłączenia wzmacniacza słuchawkowego użyty został dostarczony z nim przewód Xperia.
     UWAGA: Nie używaj przewodu dostarczonego ze smartfonem.
     Xperia_Cable[A]: Przewód dostarczony ze wzmacniaczem słuchawkowym. 
    2. Dostosuj ustawienie przełącznika INPUT na wzmacniaczu słuchawkowym do używanego portu. 

     INPUT_B
     [B]: Przełącznik AUDIO INPUT.
     Sprawdź, czy przełącznik INPUT znajduje się w położeniu AUDIO IN.

     WAŻNE: Jeśli używasz smartfona Xperia Z4 lub Xperia Z5, wybierz odpowiednie ustawienia łącza USB.

     Wybieranie ustawień połączenia w smartfonie Xperia, tak aby rozpoznawał on wzmacniacz PHA-1A, opisano poniżej.
    3. Przez podłączeniem smartfona Xperia włącz wzmacniacz PHA-1A.
     1. Dotknij ikony Aplikacjena ekranie menu głównego urządzenia Xperia.
     2. Kolejno odszukaj i wybierz opcje Ustawienia > Połączenie urządzenia > Łączność przez USB > Wykryj urządzenie USB.
      UWAGA: Aby po odłączeniu urządzenia podłączyć je na nowo, należy ponownie wybrać powyższe ustawienia.

    4. W przypadku braku problemów przejdź do czynności 4.

  • Łączenie z odtwarzaczem WALKMAN®

   1. Połącz wzmacniacz słuchawkowy z odtwarzaczem WALKMAN® przy użyciu przewodu WALKMAN dostarczonego ze wzmacniaczem słuchawkowym.
    UWAGA: Nie używaj przewodu dostarczonego z odtwarzaczem WALKMAN®.

    Przewody

    [A]: Przewód dostarczony ze wzmacniaczem PHA-2
    [B]: Przewód dostarczony ze wzmacniaczem PHA-1A, PHA-2A, PHA-3
    [C]: Przewód dostarczony ze wzmacniaczem PHA-1

   2. Przestaw przełącznik INPUT w położenie odpowiadające użytemu gniazdu.
    Obraz
   3. W przypadku braku problemów przejdź do czynności 4.

  • Łączenie z urządzeniem z systemem iOS

   1. Podłącz iPhone/iPad/iPod do portu iPhone/iPad/iPod. Do połączenia użyj przewodu USB dostarczonego z urządzeniem.

    INPUT_iphone
   2. Przestaw przełącznik INPUT w położenie odpowiadające użytemu gniazdu.

   3. W przypadku braku problemów przejdź do czynności 4.

 4. Sprawdź, czy słuchawki są dokładnie włączone do portu słuchawek. Sprawdź, czy nie są one podłączone do portów linii IN/OUT.

 5. Sprawdź, czy po włączeniu odtwarzania w podłączonym urządzeniu słyszalny jest dźwięk w słuchawkach.