Identyfikator artykułu : 00185849 / Ostatnia modyfikacja : 11.01.2018

Niewłaściwa kolorystyka obrazu wyświetlanego przez kamerę.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli wyświetlany obraz ma nieprawidłową kolorystykę, należy sprawdzić poniższe możliwości.

UWAGA: Niektóre z wymienionych poniżej funkcji występują tylko w pewnych modelach.

 • Przyczyną może być włączona funkcja NightShot lub NightShot plus zwiększająca czułość w czasie nagrywania.
 • Zweryfikuj poprawność następujących ustawień:
  • Balans bieli
  • Wybór sceny
  • Profil obrazu
  • Asysta wyświetlania gamma
 • Jeśli włączona jest funkcja Auto Back Light (automatyczna kompensacja światła w tle), kamera koryguje ekspozycję w górę, w wyniku czego wyświetlany obraz może się wydawać jasny lub białawy. Jeśli kamera pozwala na zmianę ustawienia funkcji Auto Back Light (automatyczna kompensacja światła w tle), dostosuj ustawienie do tematu.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.