Identyfikator artykułu : 00147159 / Ostatnia modyfikacja : 12.05.2023Drukowanie

Jak przesyłać zdjęcia lub filmy z aparatu do komputera z Windows 11 lub Windows 10

  Aby przesyłać zdjęcia lub filmy z aparatu do komputera z Windows 11 lub Windows 10, wykonaj następujące czynności:

  UWAGA:

  • Jeśli niezgodny komputer został zaktualizowany do systemu operacyjnego Windows 11 lub 10, taki komputer może działać niewłaściwie. Sprawdź w witrynie pomocy technicznej producenta komputera, czy komputer jest zgodny z aktualizacją i obsługuje system operacyjny Windows 11 lub 10.
  • Jeżeli urządzenie USB nie jest rozpoznawane lub jeśli chcesz przywrócić poprzedni system operacyjny, dalszych informacji szukaj w witrynie pomocy technicznej producenta komputera.

  1. Uruchom komputer.
  2. Upewnij się, że do aparatu jest włożony nośnik danych ze zdjęciami lub filmami.

   Uwaga: Aby skopiować pliki z aparatu z pamięcią wewnętrzną, trzeba najpierw wyjąć z aparatu kartę pamięci. Komputer nie może odczytać zawartości pamięci wewnętrznej aparatu, w którym jest zamontowana karta pamięci.

  3. Podłącz dostarczony przewód USB do aparatu oraz do złącza wejściowego USB w komputerze.
   Nie są obsługiwane połączenia przez koncentrator USB lub inne urządzenia USB, takie jak drukarka czy klawiatura. W takim przypadku nie gwarantuje się prawidłowego działania. Podłącz aparat bezpośrednio do złącza USB w komputerze.

  4. Włącz aparat/kamerę. Komputer automatycznie wykryje połączenie USB z aparatem i zainstaluje odpowiedni sterownik dla systemu operacyjnego.

  5. Prześlij zdjęcia lub filmy do komputera z wykorzystaniem jednej z następujących metod:

   • Użyj opcji Importowanie obrazów i wideo.

    1. Jeśli po podłączeniu aparatu pojawi się okienko z powiadomieniem, nie klikaj go i przejdź do następnej czynności.
    2. Kliknij opcje Eksplorator plikówTen komputer.
    3. W grupie Urządzenia kliknij aparat prawym przyciskiem myszy, po czym kliknij opcję Importowanie obrazów i wideo.
     • Jeśli opcja Importowanie obrazów i wideo nie pojawia się, zmień ustawienie Połączenie USB na inne niż Pam. masowa.
     • MENU (Ustawienia) → Połączenie USB → Wybierz ustawienie inne niż Pam. masowa.
     • Jeśli w aparacie jest włączona opcja Steruj ze smartfonu, w celu zmiany ustawienia Połączenie USB trzeba ją wyłączyć.
      Uwaga: Sposób obsługi zależy od aparatu, dlatego prosimy o zapoznanie się także z instrukcją obsługiprzewodnikiem pomocniczym aparatu.
    4. Kliknij Review, organise, and group items to import (Przeglądaj, organizuj i grupuj importowane elementy), po czym kliknij przycisk Dalej.
    5. Po wybraniu grup, które chcesz zaimportować, kliknij opcję Importuj.
    6. Po zakończeniu importowania zdjęcia pojawią się w Eksploratorze plików.
   • Skopiuj i wklej pliki filmów z okna Dysk wymienny odpowiadającego aparatowi.
    1. Po wyświetleniu ekranu pulpitu kliknij ikonę Folder na pasku zadań, a następnie kliknij ikonę Komputer po lewej stronie.
    2. W oknie Komputer kliknij ikonę oznaczającą aparat.
    3. Kliknij folder z filmami lub zdjęciami, po czym przeciągnij go i upuść na ekran pulpitu komputera.

     Uwaga: Cała zawartość folderu zostanie skopiowana na dysk twardy komputera.

   • Użyj programu PlayMemories Home.
    Uwaga: Informacje o importowaniu zdjęć i filmów znajdziesz na stronie pomocy technicznej programu PlayMemories Home.

  Jeżeli nie możesz zaimportować obrazów do komputera, zapoznaj się z następującym artykułem: Komputer nie nawiązuje połączenia USB z kamerą Sony.

  Jeżeli nie możesz zaimportować obrazów z aparatu lub karty pamięci przy użyciu programu PlayMemories Home, odwiedź stronę pomocy technicznej programu PlayMemories Home.